پرده نمایش ویدئو پروژکتور
پایه ویدئو پروژکتور
نصب ویدئو پروژکتور
تعمیر ویدئو پروژکتور

انواع ویدئو پروژکتور

تست کیفیت ویدئو پروژکتور
ویدیو پروژکتور یا همان دیتا پروژکتور دستگاه الکترونیکی است که داده ها را دریافت کرده و پس از تشکیل تصویر آن را با ابعاد مختلف بزرگ به ما نشان می دهد. اندازه تصویر پخش شده از ویدیو پروژکتور از دو طریق قابل بزرگ و کوچک شدن می باشد

ویدئو پروژکتور استوک - طیف گسترانtestevideoprojector2-min