2020-07-09
چرخ رنگ یا کارل ویل color

چرخ رنگ یا کالرویل color wheel چیست ؟

در ویدئو پروکتورهای با تکنولوژی DLP جهت تولیدرنگ تصاویر ازیک صفحه گرد شیشه ای رنگی به نام کارل ویل یا همان چرخ رنگ استفاده می شود […]
2018-12-26
تفاوت ويدئو پروژكتور و ديتا پروژكتور

تفاوت ویدئو پروژکتور و دیتا پروژکتور

همواره مشتریان این سوال را از ما می پرسند و جواب ما : تفاوتی بین این دو کلمه وجود ندارد و حتی بعضی فروشنده ها از […]
2018-12-26
ویدئو پروژکتور چیست

ویدئو پروژکتور چیست و از چه فناوری استفاده می کند؟

ویدئو پروژکتور یا همان دیتا پروژکتور دستگاه الکترونیکی است که داده ها را دریافت کرده و پس از تشکیل تصویر آن را با ابعاد مختلف ،بزرگ […]